Personuppgifter och cookiepolicy

För att säkerställa en säker köpupplevelse på bystenholt.dk kan du här hitta information om hur vi samlar in data, hur denna används och hur din data behandlas. När du godkänner bystenholt.dks köpvillkor godkänner du även vår allmänna cookies och integritetspolicy. Vi gör allt för att säkerställa tydlig transparens.

1. VI ÄR DATAKONTROLLARE – HUR KAN DU KONTAKTA OSS?

ByStenholt ApS
CVR-nr: 43794361
Silkeborgvej 84, 860 Ry
kundeservice@bystenholt.dk
+45 42 39 91 15

Genom att använda bystenholt.dk accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna datapolicy. Vidare är vi medvetna om behovet av lämpligt skydd och korrekt behandling av dina personuppgifter.

2. SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive, men inte begränsat till, för- och efternamn, ålder, kön, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om den avser personens privata bostadsort eller arbetsplats. Som en allmän regel kan du komma åt webbplatsen utan att berätta vem du är eller lämna någon personlig information om dig själv. Bystenholt.dk behöver dock vissa personuppgifter för att kunna göra affärer med dig och leverera nyheter och andra tjänster till dig. Företaget samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga.

3. KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER

Vi behöver följande information när du handlar hos oss för att kunna skicka varan till dig:
Namn, adress, telefonnr. och e-postadress.

Företaget samlar inte in personligt identifierbar information om dig från tredje part och lagrar inte information om betalningsmedel, t.ex. kortnummer på betalkort, bankkontonummer eller liknande.

4. MOTTAGARE ELLER KATEGORI AV MOTTAGARE

Det är bara företaget som använder personuppgifter som vi har om våra kunder. Bystenholt.dk har riktlinjer för vem som har tillgång till dessa. Enbart onlinebutikschefer och paketansvariga. Dessutom kan kundtjänstansvariga komma åt informationen för att kunna hjälpa kunder med frågor om leverans, produkter m.m.

5. LAGRING AV PERSONINFORMATION

Bystenholt.dk lagrar personuppgifter som registreras och lagras i fem år för ekonomiska ändamål. Därefter raderas informationen.

Uppgifter som ska användas för att skicka en slutförd beställning där uppgifterna inte längre behövs raderas efter 14 dagar.

6. RÄTTEN ATT ÅTERKÄNDA SAMTYCKE

Du har alltid möjlighet att få veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig och rätten att när som helst återkalla ditt samtycke.
Om du vill ta emot dessa eller dra tillbaka ditt samtycke måste du kontakta oss på kundeservice@bystenholt.dk.
Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter baserat på ditt tidigare meddelade samtycke och fram till tidpunkten för återkallelsen. Om du återkallar ditt samtycke träder det i kraft först från denna tidpunkt.
Du kan alltid få felaktiga uppgifter korrigerade.

7. DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsreglerna har du registrerat ett antal rättigheter i förhållande till företagets behandling av personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

7.1. RÄTT ATT SE INFORMATION (RÄTT TILL ÅTKOMST)

Du har rätt att få insyn i den information som vi behandlar om dig och en rad annan information.

7.2 RÄTT TILL RÄTTELSE

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

7.3. RÄTT ATT RADERA

I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår normala generella radering inträffar.

7.4. RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad – får vi i fortsättningen endast behandla informationen – förutom lagring – med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

7.5. RÄTTEN ATT INvända

I vissa fall har du rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring.

7.6. RÄTT ATT SÄNDA

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk .

8. KLAGOMÅL TILL DATATILLSYN

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datatilsynets kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk .

9. TILL VEM GER VI PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter som lämnas på Bystenholt.dk lämnas endast vidare till:

  • bolagets interna avdelningar
  • utvalda och pålitliga tredje parter som kan använda dina personuppgifter för att leverera
  • varor eller tjänster som du har beställt
  • affärspartners för att registrera och underhålla ditt användarkonto.

För att kunna vidareutveckla och förbättra Bystenholt.dk för vi statistik över hur du använder webbplatsen. Personuppgifterna registreras hos Bystenholt.dk och lagras i fem år, varefter uppgifterna raderas. Vi samarbetar endast med databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Som registrerad hos Bystenholt.dk har du alltid rätt att skicka oss dina invändningar mot registreringen. Du har också rätt till insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen. Förfrågningar i detta avseende ska skickas till: kundeservice@bystenholt.dk

10. VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTERNA TILL?

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

  • Betjäna dina onlinetransaktioner i vår webbutik (skicka dina varor etc.)
  • Registrera och underhåll din profil
  • Ger dig möjlighet att delta i vissa tjänster. Detta är till exempel om du anmäler dig till tävlingar och eller kampanjer online.
  • Skicka vårt eget marknadsföringsmaterial
  • Skicka dina varor/din beställning ut till dig
  • Säker drift och bra kundservice hos vår onlineverksamhet

11. TILLGÅNG TILL DIN INFORMATION

Du har alltid möjlighet att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig.
Om du vill ta emot dessa måste du kontakta oss på kundeservice@bystenholt.dk. Du kan alltid få felaktig information borttagen eller rättad.

Korg

Grattis! Du får fri frakt Köp för ||belopp|| mer för gratis leverans.
Det finns inga fler lediga platser